Xây dựng chính quyền

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh Hà Giang làm việc tại huyện Xín Mần

28/07/2017 00:00 248 lượt xem

Ngày 26/7/2017, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Xín Mần về kiểm tra công tác CCHC. Dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, đơn vị của huyện; lãnh đạo xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cán bộ công chức phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa. Trước đó đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế về thực hiện CCHC tại xã Nấm Dẩn và thị trấn Cốc Pài.

        6 tháng đầu năm 2017, Công tác CCHC của huyện Xín Mần đã được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC được ban hành kịp thời; cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, thực hiện nghiêm; Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã ban hành 06 Chỉ thị và 2.329 Quyết định; Các loại văn bản ban hành đều đảm bảo đúng nội dung, thể thức, trình tự, quy trình ban hành. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của huyện, các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Công tác kiểm tra CCHC sẽ tiến hành kiểm tra 80% cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện trong quý III/2017. Đối với UBND các xã, thị trấn phần lớn đã bố trí phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bố trí 1 phòng riêng đúng theo quy định; đảm bảo thông thoáng, thuận lợi cho người dân. Tuy vậy, một số xã diện tích Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn chật hẹp, chưa đáp ứng đúng quy định. Trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phần lớn đáp ứng được yêu cầu công việc. Tổng số hồ sơ của tổ chức, cá nhân được tiếp nhận và giải quyết qua bộ phận một cửa 6 tháng đầu năm là 19.951 hồ sơ TTHC trên các lĩnh vực, trong đó hầu hết được giải quyết đúng hạn theo quy định. Việc giải quyết TTHC qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC có sự chuyển biến rõ rệt, việc chấp hành chế độ công vụ, công chức kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước được chú trọng và đẩy mạnh.

        Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả về công tác CCHC của huyện. đồng chí cũng đề nghị huyện quan tâm tới công tác niêm yết các TTHC tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn theo đúng quy định; Tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ bộ phận một cửa; đẩy mạnh việc áp dụng hòm thư công vụ mail.@hagiang.gov.vn và chữ ký số trong thực hiện điều hành nhiệm vụ; Đánh giá lại quy trình tiêu chuẩn ISO và tiến tới chuyển đổi từ tiêu chuẩn ISO 9001-2008 sang ISO 9001-2015. Tiếp tục triển khai thực hiện, tập trung các tiêu chí đánh giá chỉ số CCHC, trong đó quan tâm tới các chỉ tiêu đạt điểm thấp, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chỉ số CCHC huyện, nâng cao chất lượng CCHC huyện trong thời gian tới./. 


Tin khác

Liên kết website