Ứng dụng CNTT và CQĐT

BC: Tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và kết quả tiếp nhận giải quyết TTHC tại bộ phận "Một cửa" cấp huyện 6 tháng đầu năm 2019

06/06/2019 00:00 430 lượt xem

 Xem tại đây:c/document_library/get_file


Tin khác

Liên kết website