Xúc tiến đầu tư

Các Dự án kêu gọi vốn đầu tư, tài trợ Phi Chính phủ về lĩnh vực Giao thông của huyện Xín Mần năm 2014

22/08/2014 07:00 943 lượt xem

Bối cảnh và sự cần thiết của các Dự án
          Xã Chế Là, Nấm Dẩn, Nàn Xỉn, Pà Vầy Sủ, Chí Cà, Quảng Nguyên, Nà Chì là một trong những xã khó khăn của huyện Xín Mần, nằm trong 62 huyện nghèo của cả nước theo Nghị quyết 30a/2008/TTg-CP của Thủ tướng Chính phủ. Hầu hết các xã đều có địa hình phức tạp, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, do vậy làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân cũng như tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong những năm gần đây mặc dù được sự quan tâm tích cực từ Nhà nước nhưng hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật của xã còn nhiều yếu kém do vậy cuộc sống của nhân dân vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.
          Các tuyến đường giao thông đều có ý nghĩa rất quan trọng trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội giao thông vận tải của tỉnh Hà Giang nói chung và của huyện Xín Mần nói riêng. Do vậy các Dự án nâng cấp đường cho các xã của huyện Xín Mần là rất cần thiết và có vai trò quan trọng trong việc giảm nghèo nhanh gắn với phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng thành công chương trình nông thôn mới, bảo tồn các giá trị văn hóa của các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch, ổn định đời sống nhân dân.

          Mục tiêu chung của các Dự án.
         Mục tiêu tổng quát: Hoàn thiện mạng lưới giao thông theo đúng quy hoạch của tỉnh Hà giang nói chung và của huyện Xín Mần nói riêng kết nối các thôn bản ở các xã của huyện Xín Mần, kết nối phát triển kinh tế, phát triển du lịch với huyện, tỉnh bạn và thuận tiện cho việc phát triển kinh tế xã hội của huyện cũng như của tỉnh Hà giang. 
       Mục tiêu cụ thể: Nâng cao năng lực giao thông trên tuyến đường, giúp giảm chi phí và và thời gian đi lại của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xã, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số, trong vùng dự án tiếp cận các dịch vụ công (y tế, giáo dục,...), tiếp cận với thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho nhân dân góp phần phát triển kinh tế và giảm tỷ lệ hộ đói nghèo cho các xã vùng dự án.

          1. Dự án nâng cấp đường và xây dựng 2 cầu cứng Km10 tỉnh lộ 178- Trung tâm xã chế Là.
           Quy mô dự án
          Tuyến đường giao thông từ Km10 tỉnh lộ 178 - Trung tâm xã Chế Là, huyện Xín Mần có tổng chiều dài tuyến là 10 km với các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:
          Mục Đơn vị Tiêu chuẩn thiết kế
Cấp đường Cấp VI miền núi TCVN4054-2005
Vận tốc thiết kế Km/h 20
Bề rộng nền đường M 6m (không kể rãnh rọc)
Bề rộng mặt đường M 3,5m (đá dăm láng nhựa 03 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2, dày 3,5m, trên lớp móng đá dăm dày 27 cm)
Lề đường M 0,75m x 2
Bán kính đường cong nằm tối thiểu (châm trước) M 15
Dốc dọc tối đa (châm trước) M 11 (12)
Tải trọng thiết kế cầu, cống   H13-X60
Hệ thống cột tiêu, biển báo và cột km   22TCN237-01
         Xây dựng 02 cầu: Dầm bê tông cốt thép hoặc cầu dàn thép, chiều dài khoảng 32 mét, rộng 3,5 mét.
     Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Thời gian thực hiện dự án kể từ khởi công đến khi hoàn thành, nghiệm thu và đi vào sử dụng tối đa là 24 tháng.
      Kinh phí thực hiện dự án: Nguồn vốn hỗ trợ Phi Chính phủ nước ngoài: 84.000.000.000 đồng (Tám mươi bốn tỷ đồng)
      Địa điểm thực hiện dự án: Xã Chế Là, xã Nấm Dẩn huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Điểm đầu là km10 tỉnh lộ 178, điểm cuối là trung tâm xã Chế Là huyện Xín Mần.
 
      2. Dự án nâng cấp đường Km4 Quán Dín Ngài xã Nàn Xỉn ( Xín Mần) đi xã Bản Máy ( Hoàng Su Phì)
      Quy mô dự án
      Tuyến đường giao thông từ xã Nàn Sỉn (huyện Xín Mần) đi xã Bản Máy (huyện Hoàng Su Phì). Chiều dài tuyến là 11 km, các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:
Mục Đơn vị Tiêu chuẩn thiết kế
Cấp đường Cấp VI  miền núi TCVN4054-2005
Vận tốc thiết kế Km/h 20
Bề rộng nền đường M 6m (không kể rãnh rọc)
Bề rộng mặt đường M 3,5m (đá dăm láng nhựa 03 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2, dày 3,5m, trên lớp móng đá dăm dày 27 cm)
Lề đường M 0,75m x 2
Bán kính đường cong nằm tối thiểu (châm trước) M 15
Dốc dọc tối đa (châm trước) M 11 (12)
Tải trọng thiết kế cầu, cống   H13-X60
Hệ thống cột tiêu, biển báo và cột km   22TCN237-01
           Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Thời gian thực hiện dự án kể từ khởi công đến khi hoàn thành, nghiệm thu và đi vào sử dụng tối đa là 24 tháng.
        Kinh phí thực hiện dự án: Nguồn vốn hỗ phi chính phủ nước ngoài: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
       Địa điểm thực hiện dự án: xã Nàn Sỉn huyện Xín Mần và xã Bản Máy huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Điểm đầu là Km4 Quán Dín Ngài, xã Nàn Sỉn, huyện Xín Mần, điểm cuối xã Bản Máy huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
         
        3. Dự án nâng cấp, dải nhựa dường từ Km96 tỉnh lộ 177 huyện Xín Mần- xã Pà Vầy Sủ- xã Chí Cà.
        Quy mô dự án
        Tuyến đường giao thông từ Km 96 tỉnh lộ 177 huyện Xín Mần - xã Pà Vầy Sủ - xã Chí Cà. Có tổng chiều dài tuyến là 45 km, các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:         
Mục Đơn vị Tiêu chuẩn thiết kế
Cấp đường Cấp VI miền núi TCVN4054-2005
Vận tốc thiết kế Km/h 20
Bề rộng nền đường M 6m (không kể rãnh rọc)
Bề rộng mặt đường M 3,5m (đá dăm láng nhựa 03 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2, dày 3,5m, trên lớp móng đá dăm dày 27 cm)
Lề đường M 0,75m x 2
Bán kính đường cong nằm tối thiểu (châm trước) M 15
Dốc dọc tối đa (châm trước) M 11 (12)
Tải trọng thiết kế cầu, cống   H13-X60
Hệ thống cột tiêu, biển báo và cột km   22TCN237-01
      Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Thời gian thực hiện dự án kể từ khởi công đến khi hoàn thành, nghiệm thu và đi vào sử dụng tối đa là 24 tháng.
       Kinh phí thực hiện dự án: Nguồn vốn hỗ phi Chính phủ nước ngoài: 360.000.000.000 đồng (Ba trăm, sáu mươi tỷ đồng)
       Địa điểm thực hiện dự án: Km 96 tỉnh lộ 177 huyện Xín Mần - xã Pà Vầy Sủ - xã Chí Cà. Điểm đầu là Km 96 tỉnh lộ 177 huyện Xín Mần, điểm cuối xã Chí Cà.
  
        4. Dự án nâng cấp, dải nhựa đường Quảng Nguyên ( Xín Mần) đi Hồ Thầu ( Hoàng Su Phì) tỉnh Hà Giang.
         Quy mô dự án
         Tuyến đường giao thông từ Quảng Nguyên (huyện Xín Mần) đi Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì), có tổng chiều dài tuyến là 6 km, với các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:         
Mục Đơn vị Tiêu chuẩn thiết kế
Cấp đường Cấp VI miền núi TCVN4054-2005
Vận tốc thiết kế Km/h 20
Bề rộng nền đường M 6m (không kể rãnh rọc)
Bề rộng mặt đường M 3,5m (đá dăm láng nhựa 03 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2, dày 3,5m, trên lớp móng đá dăm dày 27 cm)
Lề đường M 0,75m x 2
Bán kính đường cong nằm tối thiểu (châm trước) M 15
Dốc dọc tối đa (châm trước) M 11 (12)
Tải trọng thiết kế cầu, cống   H13-X60
Hệ thống cột tiêu, biển báo và cột km   22TCN237-01
         Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Thời gian thực hiện dự án kể từ khởi công đến khi hoàn thành, nghiệm thu và đi vào sử dụng tối đa là 24 tháng.
      Kinh phí thực hiện dự án: Nguồn vốn hỗ phi Chính phủ nước ngoài: 48.000.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng)
      Địa điểm thực hiện dự án: xã Quảng Nguyên huyện Xín Mần và xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì, điểm đầu là trung tâm xã Quảng Nguyên huyện Xín Mần, điểm cuối là xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì.
 
     5. Nâng cấp tuyến đường Km38 tỉnh lộ 178 xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đi xã Bản Liền huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
      Quy mô dự án
      Dự án nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đi xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, có tổng chiều dài tuyến là 18 km, với các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:         
Mục Đơn vị Tiêu chuẩn thiết kế
Cấp đường Cấp VI miền núi TCVN4054-2005
Vận tốc thiết kế Km/h 20
Bề rộng nền đường M 6m (không kể rãnh rọc)
Bề rộng mặt đường M 3,5m (đá dăm láng nhựa 03 lớp, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2, dày 3,5m, trên lớp móng đá dăm dày 27 cm)
Lề đường M 0,75m x 2
Bán kính đường cong nằm tối thiểu (châm trước) M 15
Dốc dọc tối đa (châm trước) M 11 (12)
Tải trọng thiết kế cầu, cống   H13-X60
Hệ thống cột tiêu, biển báo và cột km   22TCN237-01
         Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Thời gian thực hiện dự án kể từ khởi công đến khi hoàn thành, nghiệm thu và đi vào sử dụng tối đa là 24 tháng.
      Kinh phí thực hiện dự án: Nguồn vốn hỗ phi Chính phủ nước ngoài: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
      Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang,  điểm đầu là Km38 tỉnh lộ 178 xã Nà Chì, điểm cuối là xã Bản Liền huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
         
      Kết quả chủ yếu của các Dự án nhằm làm giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân trên tuyến đường; Tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ công tốt hơn như y tế, giáo dục... cho nhân dân, từ đó nâng cao trình độ dân trí, cải thiện điều kiện sức khỏe; Tăng cơ hội tiếp cận thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phương, phát triển sản xuất; Giảm tỷ lệ hộ nghèo, trung bình 6% mỗi năm tại các xã; Đảm bảo cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão./.
 

Tin khác

Liên kết website