Nông thôn mới

Chung sức làm đường bê – tông nhóm hộ ở Xín Mần

08/08/2021 21:45 198 lượt xem

Cụ thể hóa Nghị quyết số 14, ngày 22.4.2020 của BCH Đảng bộ huyện Xín Mần khóa XVII về việc “Hỗ trợ xi măng thực hiện làm đường bê - tông đến nhóm hộ xây dựng các công trình vệ sinh”, đến nay nhiều tuyến đường vào các nhóm hộ dân cư tại các xã triển khai chương trình đã được hoàn thành, tạo điều kiện cho địa phương trong việc phát triển hệ thống giao thông tại các vùng còn khó khăn.

Chung sức làm đường bê – tông nhóm hộ ở Xín Mần
- Người dân thôn Na Ri, xã Tả Nhìu làm đường bê – tông vào các nhóm hộ.

Việc hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết của huyện để xây dựng Nông thôn mới (NTM) theo phương châm dựa vào nội lực, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư tham gia thực hiện hỗ trợ mặt bằng, vật liệu thông thường, công lao động phổ thông, công kỹ thuật thi công các công trình hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả góp phần đóng góp xây dựng nông thôn tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ của người dân trong quá trình lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục phát huy kết quả của giai đoạn 1 đã hỗ trợ thực hiện tại xã Bản Ngò và xã Nà Chì trong năm 2020, đầu năm 2021 huyện Xín Mần đã có chủ trương thực hiện giai đoạn 2 nhân rộng tại 3 xã Nà Chì, Nấm Dẩn và Tả Nhìu. Qua đó, triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tạo tiền đề cho 3 xã từng bước hoàn thiện tiêu chí Giao thông và tiêu chí môi trường nông thôn.

Để triển khai chương trình, huyện đã hỗ trợ 1.500 tấn xi măng cho 3 xã, trong đó xã Nà Chì, Tả Nhìu mỗi xã 500 tấn làm đường bê - tông; xã Nấm Dẩn 450,5 tấn làm đường bê - tông và 49,5 tấn hỗ trợ xây dựng các công trình nhà vệ sinh, nhà tắm, bể nước, chuồng trại. Qua quá trình khảo sát thực tế và kiến nghị của địa phương dựa trên nhu cầu đăng ký của các nhóm hộ dân, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể với 55 tuyến đường bê - tông, tổng chiều dài 15.913m, trong đó: Loại đường rộng 3m gồm 2 đầu điểm dài 300m; Loại đường rộng 2,5m gồm 25 đầu điểm dài 9.463m; Loại đường rộng 2m gồm 12 đầu điểm dài 2.440m; Loại đường 1,5m gồm 16 đầu điểm dài 3.711m. Đồng thời, hỗ trợ làm 165 công trình nhà vệ sinh, bể nước và chuồng trại chăn nuôi.

Đến nay, xã Nà Chì là đơn vị hoàn thành 100% khối lượng các đầu điểm đã đăng ký. Theo lãnh đạo xã Nà Chì, sau khi có chủ trương của huyện, xã tiến hành rà soát các tuyến đường, lập danh sách các nhóm hộ đăng ký và ưu tiên phân bổ xi măng cho các nhóm hộ đã có mặt bằng thực hiện trước. Các nhóm hộ sẽ tự thống nhất trong hình thức đóng góp nguyên vật liệu, chủ yếu chia đều cho tất cả các hộ dân không phân biệt độ dài của tuyến đường đi qua. Mặt khác, các nhóm bầu ra một người làm tổ trưởng điều hành thực hiện. Với cách triển khai đó, thời gian qua, xã đã hoàn thành 15 đầu điểm, gần 5km đường bê – tông vào các nhóm hộ. Các tuyến đường đều thi công theo đúng quy định, có chiều rộng 2,5m, dày 14cm, chất lượng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tại xã Tả Nhìu, toàn xã đã triển khai thực hiện 13 đầu điểm thực hiện ở 9 thôn, bản có tổng chiều dài tuyến đường là 4.806m. Xã đã nhận từ đơn vị cung ứng xi măng 328,6/500 tấn xi măng, thực hiện đổ bê - tông xong 7/13 đầu điểm với tổng chiều dài 3km, đạt 62%. Việc triển khai thực hiện có sự bàn bạc giữa xã với thôn và các hộ dân trong quá trình thực hiện. Nhân dân đồng tình hưởng ứng và tự nguyện đóng góp tiền mua vật liệu xây dựng. Một số nhóm hộ triển khai với hình thức chia đều kinh phí đóng góp cho từng hộ dân, một số nhóm hộ có điều kiện khó khăn hơn sẽ được thôn huy động sự chung tay của toàn bộ người dân trong thôn.

Còn việc thực hiện ở xã Nấm Dẩn, do đặc điểm địa hình khó khăn nên việc xã đã vận dụng linh hoạt trong cách thực hiện để đáp ứng điều kiện thực tiễn của địa phương. Chủ tịch UBND xã Nấm Dẩn, Nguyễn Quang Hưng cho biết: Toàn xã có 31 đầu điểm được phê duyệt hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết số 14 của BCH Đảng bộ huyện. Do địa hình những tuyến đường vào các nhóm hộ đều rất bé, nhiều đá, độ dốc cao, vì vậy để mở rộng được các tuyến đường thì phải mất rất nhiều công sức và ảnh hưởng đến diện tích đất trồng lúa của người dân. Mặt khác, thời điểm được phân bổ xi măng trùng vào dịp người dân trên địa bàn xã bước vào gieo cấy vụ Mùa và mùa mưa nên xã mới chỉ hoàn thành xong 180 tấn xi măng được cấp, tháng 9 sẽ tiếp tục thi công các tuyến đường còn lại. Trong quá trình thực hiện, bên cạnh việc tiến hành họp thôn và thẩm định các tuyến đường, bàn phương án, xã tăng cường công tác vận động, nhân dân hiến đất và thống nhất ký cam kết “Vì lợi ích chung của cộng đồng”. Nhờ đó, đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân, người dân chung tay “góp công, góp sức” để làm tuyến đường. Ngoài ra, để khích lệ tinh thần hiến đất xây dựng NTM trong cộng đồng, đối với những hộ dân hiến đất, xã sẽ lập danh sách để biểu dương, khen thưởng vào dịp tổng kết cuối năm.

Trao đổi về việc hỗ trợ xi măng theo chủ trương của huyện, Phó chánh Văn phòng điều phối NTM huyện Xín Mần, Cháng Văn Kinh chia sẻ: Kết thúc giai đoạn 1 năm 2020, các xã trong kế hoạch đã hoàn thành các đầu điểm công trình theo đúng yêu cầu đặt ra. Trên cơ sở đó, huyện tiếp tục hỗ trợ xi măng làm đường vào các nhóm hộ dân cho 3 xã trong chương trình phấn đấu về đích NTM giai đoạn 2021 – 2025. Đến nay, các xã đã có nhiều cách làm khác nhau, phát huy tốt nguồn lực trong nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Các công trình qua kiểm tra đều đạt chất lượng cũng như tiến độ, mỹ quan, nhất là đáp ứng được nhu cầu phục vụ giao thông của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển KT – XH của từng địa phương./.

Văn Long

Tin khác

Liên kết website