Chính trị

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Xín Mần lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029

05/06/2024 23:14 80 lượt xem

Trong 02 ngày 04 và 05.6.2024, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Xín Mần long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; Nguyễn Khánh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sin Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo MTTQ tỉnh, MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể của huyện và 165 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện.

Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Sin Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa và Bức trướng chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Uỷ Ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn. UBMTTQ  huyện đã chú trọng "Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền", trọng tâm là nâng cao sức mạnh tổng hợp, củng cố lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là tuyên truyền các Chương trình, Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số, giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Xín Mần lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân đã trở thành nét đẹp văn hóa trong khu dân cư, 100% các thôn tổ dân phố tổ chức cả phần lễ và phần hội và "bữa cơm đoàn kết" với tỷ lệ các hộ gia đình tham gia ngày hội đạt trên 95%. Biểu dương, khen thưởng cho trên 900 lượt cá nhân và các hộ gia đình tiêu biểu trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai có hiệu quả: vận động nhân dân hiến trên 130.000m đất, tham gia được gần 42.800 ngày công lao động; mở mới trên 36,4 km đường nông thôn, nâng cấp trên 37,8km đường, bê tông cứng hóa gần 77km đường giao thông nông thôn; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh là 98%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện là 96%;...

Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện phương châm tập trung hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyên, vận động, tập hợp; tinh thần tự quản, sáng tạo của nhân dân được phát huy; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Quỹ "Vì người nghèo" tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, các hoạt động cứu trợ và an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện chặt chẽ, thực chất, hiệu quả. Các Chương trình hỗ trợ hộ nghèo được triển khai hiệu quả, đặc biệt là 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với việc thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đã triển khai 134 Dự án sản xuất chăn nuôi, trồng trọt hỗ trợ trên 3.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hơn 1.800 hộ nghèo.Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức MTTQ từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn, thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang phát biểu tại Đại hội.

Để công tác Mặt trận huyện tiếp tục phát triển, có tác động sâu sắc và đem lại hiệu quả thiết thực, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang nhấn mạnh: UBMTTQ huyện Xín Mần cần tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; Đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả, xây dựng khối liên minh chính trị thực sự vững chắc, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị huyện Xín Mần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, có phương pháp làm việc khoa học, có kỹ năng vận động quần chúng, sâu sát cơ sở, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, luôn tâm huyết, tận tụy với công việc được giao.

Đồng chí Sin Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Đại hội.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Sin Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của MTTQ huyện đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua. Để công tác Mặt trận tiếp tục phát triển, có chiều sâu, đem lại kết quả thiết thực, đồng chí cũng đề nghị MTTQ huyện cần tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng phối hợp với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại, lắng nghe Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động nhằm củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xín Mần khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 55 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ủy ban MTTQ huyện khóa XVII đã hiệp thương cử 3 đại biểu tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Đồng chí Thèn Văn Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024 trúng cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội MTTQ tỉnh Hà Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dịp này, có 13 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2029-2024 được UBND huyện và UBMTTQ Việt Nam huyện khen thưởng.

Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tặng giải thi đua và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Thúy Hậu

Tin khác

Liên kết website