Quốc phòng - An ninh

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Kuôn Lùng huyện Xín Mần

26/09/2017 00:00 138 lượt xem

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cho cấp ủy Đảng, chính quyền và vai trò làm tham mưu của Quân sự, Công an, các ban ngành đoàn thể của xã trong việc xử trí các tình huống có thể xẩy ra trên địa bàn; nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Trong 2 ngày 25-26 tháng 9 năm 2017, tại xã Khuôn Lùng huyện Xín Mần đã tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ. Đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập, dự cuộc diễn tập còn có Đại tá Trần Ngọc Đỉnh ủy viên ban Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện.

        Cuộc diễn tập gồm hai giai đoạn: phần vận hành cơ chế và thực binh, về phần cơ chế: Chuyển lực lượng vũ trang xã Khuôn Lùng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; Chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng - An ninh, chuyển lực lượng vũ trang xã từ sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Về phần thực binh đã tổ chức bắn đạn thật được đánh giá đạt xuất sắc. Qua đánh giá, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Khuôn Lùng diễn ra đúng theo kế hoạch đáp ứng yêu cầu, mục đích của Ban chỉ đạo đưa ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, các trang thiết bị, vũ khí, khí tài tham ra diễn tập, cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo đánh giá xếp loại giỏi.

        Phát biểu rút kinh nghiệm, đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo đã biểu dương sự cố gắng của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, các lực lượng tham gia diễn tập, đồng chí đã chỉ ra một số mặt còn hạn chế đối với từng giai đoạn cũng như đưa ra một số vấn đề cần bổ xung vào nội dung diễn tập cho các xã tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn. Thông qua diễn tập đã đánh giá đúng mức độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các cấp các ngành trong lĩnh vực hoạt động quốc phòng an ninh tại địa phương, từ đó rút kinh nghiệm bổ sung hoàn thiện vào văn kiện tác chiến, chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay đối với cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. 


Tin khác

Liên kết website