Chính trị

Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Xín Mần

04/06/2024 15:02 94 lượt xem

Ngày 4.6, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy chủ trì đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Xín Mần, để kiểm tra kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo và kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết 27).

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh; Vương Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và PTNT. Dự làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Đỗ Thị Hương, Bí thư Huyện uỷ Xín Mần; Sin Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Hạng Kháy Vần, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện….

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long thảo luận tại buổi làm việc.

Triển khai nhiệm vụ chính trị 5 tháng đầu năm, BTV Huyện ủy Xín Mần đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn ổn định; kinh tế duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó tập trung vào phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; giải ngân vốn đầu tư công, vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới. Văn hóa – xã hội được quan tâm, duy trì. Quân sự - quốc phòng được chú trọng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển… Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc huyện Xín Mần và đã đạt được những kết quả tích cực.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm góp ý với BTV Huyện ủy Xín Mần về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế để BTV Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trọng tâm là công tác chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030, đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả và phương pháp thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong đồng bào các dân tộc...

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ huyện Xín Mần đạt được trong 5 tháng đầu năm, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính nêu gương trong BTV Huyện ủy; trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương đã có những kết quả cụ thể; nhân dân các dân tộc tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Xín Mần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy để triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; nội dung nào làm tốt thì phát huy, nội dung nào còn tồn tại, hạn chế thì khắc phục.

Về nhiệm vụ các tháng tiếp theo, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Xín Mần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Xín Mần tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phải thực sự gương mẫu, đi đầu. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Tiếp tục học tập, quán triệt các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ đạo đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Xín Mần nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó tập trung xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng, đánh giá đúng tình hình thực tế, nhìn nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế khuyết điểm và những nguyên nhân; đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm để có giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; chuẩn bị tốt công tác nhân sự. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn và Tám lời căn dặn của Bác khi Người lên thăm Hà Giang. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt việc xây dựng “chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt”; quan tâm lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Xín Mần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, kinh tế rừng; kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư công, vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với chất lượng các công trình dự án; công tác giảm nghèo bền vững. Đánh giá chất lượng giáo dục – đào tạo một cách thực chất, tránh bệnh thành tích, qua đó rút kinh nghiệm, có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2024 – 2025. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiên trì, thường xuyên, liên tục thực hiện Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn. Quan tâm lãnh đạo đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện; bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển./.

Cao Cường

Tin khác

Liên kết website