Tin địa phương

Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5

03/05/2024 16:49 72 lượt xem

Ngày 03.5.2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh và giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hà Giang. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 188 điểm cầu trong toàn tỉnh, với hơn 5 nghìn đại biểu dự. Tại điểm cầu huyện Xín Mần, đồng chí Nguyễn Ngọc Khuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì.

Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5
Đồng chí Nguyễn Ngọc Khuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì tại điểm cầu huyện Xín Mần.

Hội nghị được nghe các Báo cáo viên cấp tỉnh báo cáo về chuyên đề: Những nội dung, điểm mới quan trọng trong Luật Đất đai (sửa đổi). Luật Đất đai mới đã thể chế các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết số 18 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, giải quyết các vướng mắc, bất cập chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013, góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới.

Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh sẽ được tổ chức trong tháng 5 và đầu tháng 6/2024. Hiện nay ngành giáo dục đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển sinh, tổ chức tập huấn và tuyên truyền thông tin về kỳ thi.

Về chương trình hành động số 57 của Tỉnh ủy Hà Giang thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới đã đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển của địa phương; Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài; Tăng cường quản lý Nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh; Tăng cường nguồn nhân lực xây dựng đội ngũ trí thức, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động các hội trí thức…

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh chú trọng: Tuyên truyền nội dung Chương trình hành động số 57 của Tỉnh ủy Hà Giang thực hiện Nghị quyết số 45 của BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Những nội dung quan trọng, điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi năm 2024. Tuyên truyền để Nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024-2025. Tiếp tục tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; gắn với kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ… Tuyên truyền các phong trào thi đua tiêu biểu ở các địa phương, đơn vị nhằm chào mừng các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, của ngành và hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm. Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống cháy rừng, thiên tai bão lũ; tuyên truyền thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thúy Hậu

Tin khác

Liên kết website