Chính trị

Họp Ban Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Xín Mần giai đoạn 2019 – 2024

14/05/2024 14:13 75 lượt xem

Ngày 14.5.2024, huyện Xín Mần tổ chức Họp Ban Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Xín Mần giai đoạn 2019 – 2024, do đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội chủ trì. Dự họp có các đồng chí thành viên BCĐ đại hội.

Họp Ban Tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Xín Mần giai đoạn 2019 – 2024
Đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp đã Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện Xín Mần, giai đoạn 2019-2024; Thông qua dự thảo Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức Đại hội; Thông qua các dự thảo Quyết định thành lập các Tiểu ban; Quyết định Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội;… Tại cuộc họp đã thống nhất chọn ngày 23/5/2024 làm ngày tổ chức đại hội, đồng thời đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban tuyên truyền, trang trí khánh tiết, thi đua khen thưởng; Tiểu ban Lễ tân, bảo đảm Hậu cần phục vụ;…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội yêu cầu các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện đúng các nhiệm vụ đã được phân. Đối với các tiểu ban tuyên truyền, trang trí khánh tiết, thi đua khen thưởng, cần sớm lên kế hoạch tuyên truyền, chuẩn bị các nội dung để tổ chức đại hội như: Trang trí băng zôn, khẩu hiệu, cờ; xây dựng clip tuyên truyền trên trang TTĐT, facebook; dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo môi trường, công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội;… Sau khi hoàn thiện báo cáo chính trị và các văn bản liên quan, gửi thành viên Ban Chỉ đạo kiểm duyệt trước khi trình ký và ban hành. Đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thảo luận, ý kiến đóng góp tại cuộc họp để làm tốt công tác chuẩn bị, cũng như tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Xín Mần được thành công tốt đẹp.

Hoàng Thạch

Tin khác

Liên kết website