Ứng dụng CNTT và CQĐT

KẾ HOẠCH Phối hợp với VNPT Hà Giang Triển khai đột phá khoa học, công nghệ và ứng dụng CNTT toàn diện năm 2018 - 2019 huyện Xín Mần.

04/01/2019 00:00 433 lượt xem

Xem tại đây:c/document_library/get_file 


Tin khác

Liên kết website