Ứng dụng CNTT và CQĐT

KH Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng và việc quản trị Trang thông tin điện tử của cán bộ, CCVCC; các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn năm 2019

25/07/2019 00:00 453 lượt xem

 Xem tại đây:c/document_library/get_file


Tin khác

Liên kết website