Hiệu quả từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xín Mần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014

10/07/2014 00:00 236 lượt xem

Tính đến ngày 30/6/2014 tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH đạt 181.798 triệu đồng, tăng so với năm 2013 là 696 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn cân đối từ TW là 181.161triệu, nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương là 637 triệu đồng....
        Trong 6 tháng đầu năm 2014 Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Xín Mần đã thực hiện cho vay 11.096 triệu đồng với 412 lượt vay và giải ngân được 10.718 triệu đồng cho 686 hộ theo Nghị quyết 47 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngoài ra còn phối hợp chặt chẽ với các nghành, hội, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng được giao. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn toàn huyện.

        Tính đến ngày 30/6/2014 tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH đạt 181.798 triệu đồng, tăng so với năm 2013 là 696 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn cân đối từ  TW là 181.161triệu, nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương là 637 triệu đồng. Tổng doanh số cho vay là 11.096 triệu đồng với 412 lượt hộ được vay vốn. Tổng dư nợ thực hiện hết tháng 6/ 2014 đạt 178.385 triệu đồng, đạt 98,8% so với kế hoạch, giảm 1.738 triệu đồng so với năm 2013.
        Về thực hiện chương trình cho vay theo Nghị quyết 47 của Hội đồng nhân dân Tỉnh đến nay phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân 10.718 triệu đồng cho 686 hộ, trong đó cho vay nuôi trâu, bò sinh sản là 9.870 triệu đồng cho 658 hộ, mô hình chăn nuôi lợn là 848 triệu đồng cho 28 hộ. Do làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả vốn đầu tư. Tại thời điểm hiện nay, toàn huyện có 2.225,8 triệu đồng nợ xấu chiếm tỷ lệ 1,25%, đã tiến hành khoanh nợ 11.906 triệu đồng chiếm 6,6% tổng dư nợ.

        Trong thời gian tới phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Xín Mần sẽ tập trung ưu tiên vốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Thực hiện tốt việc giải ngân các chương trình chính sách theo chỉ tiêu giao. Phấn đấu tổng nguồn vốn hoạt động năm 2014 đạt 184.198 triệu đồng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống còn 1,2%, phấn đấu 100% nợ đến hạn, nợ rủi ro phát sinh được xử lý đúng qui trình. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn, thường xuyên quán triệt, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ phòng giao dịch. Góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng để giúp các hộ nghèo, hộ chính sách có nguồn vốn vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn toàn huyện.

 


Tin khác

Liên kết website