Thông báo mới

THÔNG BÁO Số điện thoại nóng, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về sự phục vụ của công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước khi thi hành nhiệm vụ công vụ

06/10/2021 23:57 512 lượt xem


Tin khác

Liên kết website