Tin địa phương

Tổ chức hoạt động của Hội đồng trẻ em huyện tại xã Xín Mần

29/05/2024 23:51 43 lượt xem

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thành viên Hội đồng trẻ em (HĐTE) thực hành các kỹ năng đã được tập huấn, tạo điều kiện cho trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương. Ngày 28.5.2024, HĐTE huyện Xín Mần đã tổ chức các hoạt động tại xã Xín Mần.

Tổ chức hoạt động của Hội đồng trẻ em huyện tại xã Xín Mần
HĐTE huyện thăm Cửa khẩu Xín Mần.

Tại đây, các thành viên của HĐTE đã được tham gia vào các hoạt động: Viếng Bia tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ xã Xín Mần; tham quan cửa khẩu Xín Mần và các cột mốc biên giới; Tổ chức hoạt động lấy phiếu khảo sát thu thập thông tin tại trường PTDT Nội trú THCS xã Xín Mần; thảo luận nhóm về các vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng, phòng chống xâm hại trẻ em... Trong đó có các hoạt động cụ thể như: Giao lưu văn nghệ, giao lưu trả lời câu hỏi và các trò chơi vận động, thi vẽ tranh với nội dung xoay quanh các hoạt động truyền thông về bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng, phòng chống xâm hại trẻ em.

Các thành viên HĐTE huyện Xín Mần thăm Cột mốc biên giới 198.
Trao giải thi vẽ tranh chủ đề bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng, phòng chống xâm hại trẻ em.

 Thông qua các hoạt động của HĐTE huyện Xín Mần đã tạo môi trường thuận lợi cho các thành viên thực hành các kỹ năng đã được tập huấn để thu thập thông tin viết báo cáo, góp phần nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.Tạo điều kiện cho trẻ em ở các địa phương bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại cơ sở, khuyến khích sự tham gia của trẻ em trong các quyết định, các chương trình chính sách có ảnh hưởng tới trẻ em. Qua đó cũng tạo sân chơi lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết và hình thành cho các em thiếu nhi một số kỹ năng sống, nắm được một số kiến thức cơ bản về tảo vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các em thiếu nhi trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình./.

Thúy Hậu

Tin khác

Liên kết website