Chương trình mục tiêu quốc gia

V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 5 về hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Xín Mần năm 2024

27/05/2024 09:06 349 lượt xem


Tin khác

Liên kết website