Cơ cấu tổ chức
 • Ủy ban nhân dân huyện Công bố quyết định về công tác cán bộ
  Ủy ban nhân dân huyện Công bố quyết định về công tác cán bộ
 • Thường trực UBND huyện Xín Mần làm việc tại xã Bản Díu
  Thường trực UBND huyện Xín Mần làm việc tại xã Bản Díu
 • Thường trực UBND huyện Xín Mần làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo
  Thường trực UBND huyện Xín Mần làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo
 • Thường trực UBND huyện Xín Mần
  Thường trực UBND huyện Xín Mần
 • Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Xín Mần
  Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Xín Mần
 • Văn Phòng HĐND và UBND huyện
  Văn Phòng HĐND và UBND huyện
 • Văn phòng Huyện ủy Xín Mần
  Văn phòng Huyện ủy Xín Mần
 • Bảo hiểm xã hội huyện Xín Mần
  Bảo hiểm xã hội huyện Xín Mần
 • Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Xín Mần
  Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Xín Mần
 • Thường trực Huyện ủy Xín Mần
  Thường trực Huyện ủy Xín Mần
 • Ban Tổ chức Huyện ủy Xín Mần
  Ban Tổ chức Huyện ủy Xín Mần
 • Phòng Lao động TB&XH Xín Mần
  Phòng Lao động TB&XH Xín Mần
 • Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xín Mần
  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xín Mần
 • Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xín Mần
  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xín Mần
 • Bệnh Viện Đa Khoa Nà Chì
  Bệnh Viện Đa Khoa Nà Chì
 • Trung tâm Dịch vụ công cộng môi trường và cấp thoát nước
  Trung tâm Dịch vụ công cộng môi trường và cấp thoát nước
 • Chi Cục Hải Quan
  Chi Cục Hải Quan
 • Hạt Kiểm Lâm
  Hạt Kiểm Lâm
 • Tòa Án Nhân Nhân
  Tòa Án Nhân Nhân
 • Hội Cựu chiến binh huyện Xín Mần
  Hội Cựu chiến binh huyện Xín Mần
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 57 results.

Liên kết website