Hội đông nhân dân
 • Tổ giám sát số 2 – HĐND huyện kiểm tra, giám sát tại xã Thu Tà
  Tổ giám sát số 2 – HĐND huyện kiểm tra, giám sát tại xã Thu Tà
 • Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Nấm Dần nhiệm kỳ 2021-2026
  Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Nấm Dần nhiệm kỳ 2021-2026
 • Thường trực HĐND huyện Xín Mần
  Thường trực HĐND huyện Xín Mần
 • Ban Pháp chế HĐND huyện Xín Mần
  Ban Pháp chế HĐND huyện Xín Mần
 • Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Xín Mần
  Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Xín Mần

Liên kết website