Hội đồng nhân dân
 • HĐND huyện giám sát kết quả đột phá về xây dựng kết cấu hà tầng giao thông
  HĐND huyện giám sát kết quả đột phá về xây dựng kết cấu hà tầng giao thông
 • HĐND huyện Xín Mần Họp triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12
  HĐND huyện Xín Mần Họp triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12
 • Đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại huyện
  Đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại huyện
 • HĐND huyện giám sát tại xã Nấm Dẩn
  HĐND huyện giám sát tại xã Nấm Dẩn
 • Đại biểu HĐND huyện giám sát tại các xã: Nà Chì, Khuôn Lùng và Quảng Nguyên
  Đại biểu HĐND huyện giám sát tại các xã: Nà Chì, Khuôn Lùng và Quảng Nguyên
 • Tổ Công tác số 5 - HĐND huyện Xín Mần giám sát tại xã Chế Là
  Tổ Công tác số 5 - HĐND huyện Xín Mần giám sát tại xã Chế Là
 • Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Nàn Xỉn
  Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Nàn Xỉn
 • HĐND huyện Xín Mần giám sát tại xã Xín Mần và xã Thèn Phàng
  HĐND huyện Xín Mần giám sát tại xã Xín Mần và xã Thèn Phàng
 • HĐND huyện Xín Mần giám sát tại xã Bản Díu
  HĐND huyện Xín Mần giám sát tại xã Bản Díu
 • Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại huyện Xín Mần
  Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc tại huyện Xín Mần
 • Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
  Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Xín Mần
  Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Xín Mần
 • Đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang tặng quà Tết tại huyện Xín Mần
  Đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang tặng quà Tết tại huyện Xín Mần
 • Thị trấn Cốc Pài tổ chức Tết nhân ái Giáp Thìn 2024
  Thị trấn Cốc Pài tổ chức Tết nhân ái Giáp Thìn 2024
 • Kỳ họp thứ 9 - HĐND thị trấn Cốc Pài khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
  Kỳ họp thứ 9 - HĐND thị trấn Cốc Pài khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Bản Ngò khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
  Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Bản Ngò khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Đoàn công tác của HĐND tỉnh giám sát tại các Trạm Y tế trên địa bàn huyện Xín Mần
  Đoàn công tác của HĐND tỉnh giám sát tại các Trạm Y tế trên địa bàn huyện Xín Mần
 • Chủ tịch HĐND huyện Hạng Kháy Vần thăm và tặng quà các điểm nhóm Tin lành Liên hữu cơ đốc tại xã Nàn Ma nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023
  Chủ tịch HĐND huyện Hạng Kháy Vần thăm và tặng quà các điểm nhóm Tin lành Liên hữu cơ đốc tại xã Nàn Ma nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023
 • Kỳ họp thứ Mười - Hội đồng nhân dân Xín Mần khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
  Kỳ họp thứ Mười - Hội đồng nhân dân Xín Mần khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Tổ Đại biểu số 1 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Nàn Xỉn
  Tổ Đại biểu số 1 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Nàn Xỉn

Liên kết website