Ủy ban nhân dân
 • UBND huyện Xín Mần tổ chức Họp phiên thường kỳ tháng 9
  UBND huyện Xín Mần tổ chức Họp phiên thường kỳ tháng 9
 • Uỷ ban nhân dân huyện Xín Mần họp phiên tháng 8 năm 2021
  Uỷ ban nhân dân huyện Xín Mần họp phiên tháng 8 năm 2021
 • Chủ tịch UBND huyện Xín Mần làm việc tại xã Xín Mần
  Chủ tịch UBND huyện Xín Mần làm việc tại xã Xín Mần
 • Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 6 năm 2021
  Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 6 năm 2021
 • UBND tỉnh trực tuyến Phiên họp thường kỳ tháng 6
  UBND tỉnh trực tuyến Phiên họp thường kỳ tháng 6
 • UBND huyện Xín Mần họp phiên thường kỳ tháng 5
  UBND huyện Xín Mần họp phiên thường kỳ tháng 5
 • Tạm dừng các hoạt động lễ hội, thể thao, tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19
  Tạm dừng các hoạt động lễ hội, thể thao, tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19
 • Chủ tịch UBND huyện Xín Mần kiểm tra nông thôn mới tại xã Nàn Xỉn
  Chủ tịch UBND huyện Xín Mần kiểm tra nông thôn mới tại xã Nàn Xỉn
 • Chủ tịch UBND huyện Xín Mần làm việc tại xã Nàn Ma
  Chủ tịch UBND huyện Xín Mần làm việc tại xã Nàn Ma
 • Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các đơn vị trường học
  Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các đơn vị trường học
 • Chủ tịch UBND huyện Phạm Duy Hiền làm việc tại xã Chế Là
  Chủ tịch UBND huyện Phạm Duy Hiền làm việc tại xã Chế Là
 • Chủ tịch UBND huyện Xín Mần làm việc tại thị trấn Cốc Pài
  Chủ tịch UBND huyện Xín Mần làm việc tại thị trấn Cốc Pài
 • Huyện Xín Mần họp bàn giải pháp thực hiện Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020
  Huyện Xín Mần họp bàn giải pháp thực hiện Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020
 • UBND huyện Xín Mần phiên họp thường kỳ tháng 9/2020
  UBND huyện Xín Mần phiên họp thường kỳ tháng 9/2020
 • UBND huyện Xín Mần công bố Quyết định về công tác cán bộ
  UBND huyện Xín Mần công bố Quyết định về công tác cán bộ
 • Hội nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp năm 2020
  Hội nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp năm 2020
 • Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Minh Tiến làm việc tại Xín Mần
  Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Minh Tiến làm việc tại Xín Mần
 • Chủ tịch UBND huyện Xín Mần làm việc tại Thị trấn Cốc Pài
  Chủ tịch UBND huyện Xín Mần làm việc tại Thị trấn Cốc Pài
 • Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP
  Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP
 • Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý làm việc tại huyện Xín Mần
  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý làm việc tại huyện Xín Mần
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 37 results.

Liên kết website