Xây dựng hệ thống
 • Xín Mần - Tổng kết phong trào thi đua năm 2019
  Xín Mần - Tổng kết phong trào thi đua năm 2019
 • Hội thảo Lịch Sử Đảng bộ xã Pà Vầy Sủ giai đoạn (1962– 2015)
  Hội thảo Lịch Sử Đảng bộ xã Pà Vầy Sủ giai đoạn (1962– 2015)
 • Hội đồng nhân dân huyện Xín Mần khóa XIX Kỳ họp thứ 10 (bất thường)
  Hội đồng nhân dân huyện Xín Mần khóa XIX Kỳ họp thứ 10 (bất thường)
 • UBND huyện Xín Mần họp phiên thường kỳ tháng 5
  UBND huyện Xín Mần họp phiên thường kỳ tháng 5
 • Lễ kết nạp đảng viên mới
  Lễ kết nạp đảng viên mới
 • Xín Mần quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở vùng biên giới
  Xín Mần quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở vùng biên giới
 • Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Nà Chì
  Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Nà Chì
 • Hội nghị BCH Đảng bộ xã Thèn Phàng lần thứ 13 (Mở rông)
  Hội nghị BCH Đảng bộ xã Thèn Phàng lần thứ 13 (Mở rông)
 • Hội thảo cuốn Lịch Sử Đảng bộ xã Nấm Dẩn giai đoạn (1962– 2015)
  Hội thảo cuốn Lịch Sử Đảng bộ xã Nấm Dẩn giai đoạn (1962– 2015)
 • Khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2017
  Khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2017
 • Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh Hà Giang làm việc tại huyện Xín Mần
  Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh Hà Giang làm việc tại huyện Xín Mần
 • Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Xín Mần
  Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Xín Mần
 • Xín Mần - Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng ủy viên cơ sở theo Đề án 04 - ĐA/TU
  Xín Mần - Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng ủy viên cơ sở theo Đề án 04 - ĐA/TU
 • Chi bộ thôn Sung Lẳm xã Cốc Rế học tập và làm theo lời Bác
  Chi bộ thôn Sung Lẳm xã Cốc Rế học tập và làm theo lời Bác
 • Điểm sáng về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của huyện Xín Mần
  Điểm sáng về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của huyện Xín Mần
 • Bảo hiểm Xã hội huyện Xín Mần: Học và làm theo lời Bác gắn với các phong trào thi đua
  Bảo hiểm Xã hội huyện Xín Mần: Học và làm theo lời Bác gắn với các phong trào thi đua
 • Người giữ hồn cho dân tộc
  Người giữ hồn cho dân tộc
 • Nữ doanh nhân đi đầu trong xóa đói giảm nghèo
  Nữ doanh nhân đi đầu trong xóa đói giảm nghèo
 • Tích cực thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Cựu chiến binh huyện Xín Mần
  Tích cực thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Cựu chiến binh huyện Xín Mần

Liên kết website