Xây dựng Đảng
 • Xín Mần - Tổng kết phong trào thi đua năm 2019
  Xín Mần - Tổng kết phong trào thi đua năm 2019
 • Hội thảo Lịch Sử Đảng bộ xã Pà Vầy Sủ giai đoạn (1962– 2015)
  Hội thảo Lịch Sử Đảng bộ xã Pà Vầy Sủ giai đoạn (1962– 2015)
 • Lễ kết nạp đảng viên mới
  Lễ kết nạp đảng viên mới
 • Xín Mần quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở vùng biên giới
  Xín Mần quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở vùng biên giới
 • Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Nà Chì
  Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Nà Chì
 • Hội nghị BCH Đảng bộ xã Thèn Phàng lần thứ 13 (Mở rông)
  Hội nghị BCH Đảng bộ xã Thèn Phàng lần thứ 13 (Mở rông)
 • Hội thảo cuốn Lịch Sử Đảng bộ xã Nấm Dẩn giai đoạn (1962– 2015)
  Hội thảo cuốn Lịch Sử Đảng bộ xã Nấm Dẩn giai đoạn (1962– 2015)
 • Xín Mần - Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng ủy viên cơ sở theo Đề án 04 - ĐA/TU
  Xín Mần - Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng ủy viên cơ sở theo Đề án 04 - ĐA/TU

Liên kết website