Xây dựng Đảng
 • Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Xín Mần tổ chức Sinh hoạt Chi bộ điểm Chuyên đề
  Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Xín Mần tổ chức Sinh hoạt Chi bộ điểm Chuyên đề
 • Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng
  Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng
 • Chi bộ thôn Chúng Chải – Điểm sáng nơi vùng biên Nàn Xỉn
  Chi bộ thôn Chúng Chải – Điểm sáng nơi vùng biên Nàn Xỉn
 • Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện Xín Mần
  Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện Xín Mần
 • Xín Mần - Tổng kết phong trào thi đua năm 2019
  Xín Mần - Tổng kết phong trào thi đua năm 2019
 • Hội thảo Lịch Sử Đảng bộ xã Pà Vầy Sủ giai đoạn (1962– 2015)
  Hội thảo Lịch Sử Đảng bộ xã Pà Vầy Sủ giai đoạn (1962– 2015)
 • Lễ kết nạp đảng viên mới
  Lễ kết nạp đảng viên mới
 • Xín Mần quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở vùng biên giới
  Xín Mần quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở vùng biên giới
 • Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Nà Chì
  Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Nà Chì
 • Hội nghị BCH Đảng bộ xã Thèn Phàng lần thứ 13 (Mở rông)
  Hội nghị BCH Đảng bộ xã Thèn Phàng lần thứ 13 (Mở rông)
 • Hội thảo cuốn Lịch Sử Đảng bộ xã Nấm Dẩn giai đoạn (1962– 2015)
  Hội thảo cuốn Lịch Sử Đảng bộ xã Nấm Dẩn giai đoạn (1962– 2015)
 • Xín Mần - Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng ủy viên cơ sở theo Đề án 04 - ĐA/TU
  Xín Mần - Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng ủy viên cơ sở theo Đề án 04 - ĐA/TU

Liên kết website