Thứ hai, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2020

CCHC huyện Xín Mần

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo áp dụng trên địa bàn tỉnh hà giang

(22/10/2019 14:53)

Quyết định số : 897/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh, Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(20/10/2019 14:49)

Quyết định số: 898/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 của UBND tỉnh Hà Giang, Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

(15/10/2019 14:43)

Quyết định số: 1974/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Giang, về Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2019

(11/10/2019 14:49)

Ngày 9 và 10.10, Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần đã phối hợp với Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Hà Giang tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2019 cho hơn 130 học viên là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, cán bộ trực tiếp làm công tác Kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tới dự khai mạc hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hòa, PCT UBND huyện.

Xín Mần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

(06/04/2019 22:36)

Những năm qua, huyện Xín Mần luôn quan tâm, chú trọng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý và giảng dạy tại các đơn vị trường học trên đại bàn. Huyện đã tăng cường kêu gọi xã hội hóa và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, triển khai sử dụng giáo án điện tử, bài giảng điện tử vào các tiết học tạo các em học sinh hứng thú, tiếp thu hiệu quả tốt nhất.

<< >>