Thứ hai, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2020

Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy Xín Mần

26/06/2014 16:52

1. Đồng chí Hoàng Nhị Sơn - Bí thư Huyện ủy Xín Mần.

                Điện thoại: 0914661056

Email: hnson.xm@hagiang.gov.vn
 
2.  Đồng chí Sin Văn Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Điện thoại: 0915505245
Email: svduc
.xm@hagiang.gov.vn

 

BBT-TTĐT Xín Mần