Thứ hai, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2020

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Du lịch Xín Mần

07/07/2014 08:57

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc (phụ trách)
Điện thoại: 0912505495
Email: nmhung.xm@hagiang.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Đức Thành - Phó Giám đốc
Điện thoại: 0915033700
Email:ndthanh.xm@hagiang.gov.vn 

3. Ông: Hoàng Văn Nghị - Phó Giám đốc
Điện thoại: 01642086805
Email: hvnghi.xm@hagiang.gov.vn

 

BBT-TTĐT Xín Mần