Thứ hai, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2020

Bệnh viện Đa khoa huyện

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện

07/07/2014 15:41

  Bệnh Viện Đa Khoa Huyện

 Địa chỉ mail: bvdk.xm@hagiang.gov.vn                             

 

 1. Ông: Sin Đức Văn                                                                 - Giám Đốc

 Địa chỉ mail: sdvan.xm@hagiang.gov.vn                                 - SĐT: 0978662059