Thứ hai, Ngày 25 Tháng 5 Năm 2020

Phòng TC-KH

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xín Mần

04/07/2014 08:52


1. Bà: Bùi Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng.
          Điện thoại: 0985584379
          Email: bttthuy.xm@hagiang.gov.vn
 
2. Ông: Nguyễn Duy Dũng - Phó phòng.
          Điện thoại: 0886337222
          Email: nddung.xm@hagiang.gov.vn
 
 
 

BBT-TTĐT Xín Mần