Thứ năm, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2020

Nông thôn mới

Đồng chí Vũ Minh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Xín Mần kiểm tra thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới tại xã Bản Ngò

30/07/2019 22:06

Ngày 29.7, Đồng chí Vũ Minh Hùng, PCT Hội Đồng nhân dân huyện Xín Mần kiểm tra thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn với chương trình Quy tụ dân cư tại xã Bản Ngò 6 tháng đầu năm 2019.

        Theo báo cáo của xã Bản Ngò về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đến hết tháng 5 năm 2019 là: 12/19 tiêu chí = 63,18%, để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của xã Bản Ngò tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo và mỗi thành viên, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện tiêu chí thuộc ngành chuyên môn mình phụ trách. Đối với chương trình Quy tụ dân cư, 6 tháng đầu năm, xã Bản Ngò đăng ký thực hiện 45 hộ tại 9 thôn bản, trong đó có 10 hộ thuộc đối tượng di chuyển và 35 hộ thực hiện ổn định tại chỗ, đến nay đã hoàn thành 45/45 hộ và đã giải ngân xong. Sáu tháng cuối năm xã đăng ký thực hiện 58 hộ, trong đó có 12 hộ di chuyển theo hình thức xen ghép; đối tượng ổn định tại chỗ có 46 hộ đăng ký. Đến hết tháng 7 hoàn thành 15/58 hộ.

        Kết luận buổi làm việc với xã Bản Ngò, đồng chí PCT HĐND huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực của xã trong thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn với chương trình Quy tụ dân cư trong 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đồng chí nhấn mạnh: Xã tiếp tục cùng với Tổ nông thôn mới của huyện làm tốt phong trào ngày thứ 7 hướng về cơ sở; thực hiện tốt tiêu chí không công trình; đẩy nhanh tiến độ xây dựng vườn rau dinh dưỡng; đẩy mạnh công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn xã; đẩy mạnh việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Đối với chương trình quy tụ dân cư, xã cần triển khai 1 cách đồng bộ và rà soát chính xác kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm. 

Lệ Tình

Tin khác

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (13/07/2019 22:39)

Xã Xín Mần Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (13/06/2019 16:17)

Xã Nấm Dẩn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (08/06/2019 22:20)

Khuôn Lùng tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (03/06/2019 09:39)

Xã Bản Díu ra quân làm đường Bê tông gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2019 (20/05/2019 10:20)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hà Giang giám sát tại huyện Xín Mần (17/05/2019 09:59)

Huyện Xín Mần tập huấn bồi dưỡng chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2019 (23/04/2019 14:51)

Xã Bản Ngò tổ chức ra quân tu sửa đường giao thông nông thôn (22/04/2019 14:18)

Xã Nà Trì ra quân làm đường đại đoàn kết năm 2019 (28/03/2019 09:02)

Giao ban tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM Quý I năm 2019 (27/03/2019 15:03)

xem tiếp