Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Nông thôn mới

Hội nghị triển khai giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2019

09/10/2019 14:16

Ngày 8.10, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị triển khai giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM và khắc phục những tồn tại trong thi công đường giao thông nông thôn thuộc nguồn vốn Chương trình xây dựng NTM năm 2019. Đồng chí Bùi Minh Hiệu, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Minh Hiệu, PCT UBND huyện, phát biểu kết luận tại hội nghị.

         Trong 9 tháng đầu năm 2019, nhìn chung Ban chỉ đạo, Ban quản lý, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất mở rộng nền đường, tham gia đóng góp ngày công lao động san nền đường, thành lập tổ đội thi công, triển khai cung ứng vật liệu thi công công trình trên địa bàn để đảm bảo tiến độ, một số công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, tiến hành lập hồ sơ giải ngân kịp thời. Cụ thể năm 2019, tổng nguồn vốn phân bổ cho các xã thực hiện Chương trình xây dựng NTM là 27.500 triệu đồng, về đường giao thông thực hiện 54 công trình trong đó đường bê tông giao thông nông thôn 41 công trình và 13 công trình khác. Kết quả đường giao thông đã thi công 27 tuyến, các công trình khác đã hoàn thành 07 công trình, đang thi công 06 công trình. Đã giải ngân 7.580/28.227 triệu đồng, đạt 26,85% kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện thi công công trình đường bê tông, các xã, các chủ đầu tư vẫn còn những tồn tại như: Một số xã còn thi công chậm dẫn đến chưa giải ngân được nguồn vốn, một số công trình thi công chất lượng thấp… Hội nghị tập trung thảo luận, nêu những khó khăn trong thực hiện chương trình xây dựng NTM đồng thời bàn giải pháp để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu giao nhất là đẩy nhanh tiến độ làm đường bê tông.

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Minh Hiệu, PCT UBND huyện chỉ đạo nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019, các xã cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhất là đường bê tông, đặc biệt chú ý đến chất lượng công trình, Phòng tài chính kế hoạch huyện đẩy nhanh tiến độ rải ngân nguồn vốn, Phòng Kinh tế & Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện thành lập Tổ công tác kiểm tra, giám sát tiến độ cũng như chất lượng các công trình đường bê tông xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện. 

Lệ Tình

Tin khác

Đồng chí Vũ Minh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Xín Mần kiểm tra thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới tại xã Bản Ngò (30/07/2019 22:06)

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (13/07/2019 22:39)

Xã Xín Mần Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (13/06/2019 16:17)

Xã Nấm Dẩn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (08/06/2019 22:20)

Khuôn Lùng tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (03/06/2019 09:39)

Xã Bản Díu ra quân làm đường Bê tông gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2019 (20/05/2019 10:20)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hà Giang giám sát tại huyện Xín Mần (17/05/2019 09:59)

Huyện Xín Mần tập huấn bồi dưỡng chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2019 (23/04/2019 14:51)

Xã Bản Ngò tổ chức ra quân tu sửa đường giao thông nông thôn (22/04/2019 14:18)

Xã Nà Trì ra quân làm đường đại đoàn kết năm 2019 (28/03/2019 09:02)

xem tiếp