Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Thông báo mới

TB đấu giá tài sản các Lô đất trên địa bàn huyện Xín Mần

06/11/2019 09:36

BBT TTTĐT

Tin khác

Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Bản Díu huyện Xín Mần (05/11/2019 14:51)

Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Trung Thịnh huyện Xín Mần (05/11/2019 14:49)

Về việc Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Xín Mần huyện Xín Mần (05/11/2019 14:45)

TBKL: Của đồng chí Hoàng Nhị Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, Cựu chiến binh, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Xín Mần. (03/09/2019 08:57)

TBKL: Của đồng chí Hoàng Nhị Sơn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn về các nội dung liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường khu vực trung tâm huyện. (30/08/2019 08:52)

Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình Trạm kiểm soát biên phòng Bà Vầy Sủ. (15/08/2019 13:54)

TIN LŨ TRÊN SÔNG THAO CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC, THANH HÓA VÀ NGHỆ AN (05/08/2019 23:31)

Kế hoạch tổ chức đón học sinh hện Trung cấp năm học 2019-2020 tại huyện Xín Mần (06/06/2019 14:22)

V/v tuyên truyền phòng, chống buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tôm càng đỏ nhập lậu (06/06/2019 14:16)

Hướng dẫn tổ chức thực hiện tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (21/03/2019 09:23)

xem tiếp