Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2020

Kinh tế

Tổng kết công tác nông, lâm nghiệp 2019

12/01/2020 10:38

Ngày 10.01, huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nông, lâm nghiệp năm 2019, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Bùi Minh Hiệu, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Ngô Văn Tăng, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện đồng chủ trì hội nghị. Dự tại hội nghị có Đồng chí Vũ Minh Hùng, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện…

Trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông, lâm nghiệp; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2019.

      Theo báo cáo, Năm 2019 sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo kế hoạch và khung thời vụ, tỷ lệ diện tích cây lương thực được người dân đầu tư thâm canh ước đạt trên 90% so với tổng diện tích gieo trồng. Đây là năm đầu tiên huyện Xín Mần có tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 42.340 tấn, đạt 101,2% KH của huyện; 101,5% KH tỉnh giao. Đặc biệt, trong sản xuất đã đưa những giống có thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu sâu bệnh vào sản xuất, đồng thời tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, gắn với cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đạt tỷ lệ 23%. Giá trị sản phẩm thu hoạch/1ha đất trồng cây hàng năm ước đạt 45,3 triệu đồng; Công tác trồng rừng, bảo vệ rừng được thực hiện tốt. Trong năm trồng rừng mới tập trung trên 340 ha, trồng rừng phân tán triển khai hơn 660 nghìn cây. Công tác chăm sóc và bảo vệ rừng được thực hiện theo định kỳ, Gần 29.500 ha diện tích được bảo vệ và được chi trả bằng nguồn vốn lồng ghép giữa nguồn vốn bảo vệ phát triển và nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng. Lĩnh vực chăn nuôi của huyện được duy trì và tăng trưởng khá, nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt trên 36,7% giá trị sản xuất nông nghiệp. Triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

        Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện, triển khai kế hoạch và ưu tiên nguồn lực xây dựng xã Bản Ngò đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay đã đạt 16/19 tiêu chí. Toàn huyện tiếp tục ra quân với 11 lượt, mở mới gần 18km đường đất đá, nâng cấp gần 22km đường các loại, bê tông hóa trên 29km đường giao thông nông thôn, xây dựng nhiều công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà văn hóa thôn và xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập trong nhân dân… Các xã thực hiện tiêu chí XDNTM đạt bình quân 11,6 tiêu chí/xã, trong đó có 02 xã đạt 19 tiêu chí, 01 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 05 xã đạt từ 07 đến 09 tiêu chí. Tại Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu đã tập trung thảo luận, tập trung vào các giải pháp thực hiện và duy trì bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp trong năm 2020.

       Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Minh Hùng, Phó Chủ tịch ND huyện chỉ ra những hạn chế trong sản xuất nông, lâm nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa phát huy được hết hiệu quả các nguồn vốn. Nông thôn mới tuy được cải thiện nhưng vẫn còn yếu kém về tiêu chí vệ sinh môi trường. Do vậy trong thời gian tới, cần triển khai quyết liệt toàn diện các chỉ tiêu khoa học, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực nói chung và trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp nói riêng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả các mô hình để nhân rộng, đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP theo hướng sản phẩm đặc trưng của từng xã, có tính liên doanh, liên kết. Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chất lượng, tìm kiếm nhu cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, đầu tư liên kết sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, tạo ra sản phẩm hàng hoá chất lượng cao, nhằm kích thích phát triển sản xuất nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới đặc biệt chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông, cứng hóa đường giao thông nông thôn đảm bảo yêu cầu về chất lượng, gắn với hiệu quả quản lý và khai thác sử dụng. Tiếp tục chú trọng công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động….

        Triển khai nhiệm vụ trong năm 2020, huyện Xín Mần đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu là tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thành công Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Xín Mần giai đoạn 2015 – 2020, đó là nội dung đột phá “Tổ chức lại sản xuất theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi đạt 35% giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp” và chương trình trọng tâm: “Phát triển cây dược liệu”. Đồng thời tiếp tục ổn định diện tích các cây trồng hiện có; tập trung đầu tư, thâm canh phát triển các cây con theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp (chè, dược liệu, trâu bò, ong) theo chuỗi giá trị. Rà soát và chuyển đổi các cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng nông thôn mới phấn đấu xây dựng xã Bản Ngò đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, phấn đấu mỗi xã bình quân tăng từ 1 đến 2 tiêu chí và 1 thôn nông thôn mới, đồng thời củng cố, tăng cường nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt một cách bền vững; Từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

        Cũng tại hội nghị đã trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 8 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2019; 15 tập thể 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Cao Cường – Hoàng Thạch

Tin khác

Xã Quảng Nguyên tập trung gieo cấy lúa Đông xuân (09/01/2020 08:19)

Khai mạc Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2019 (07/11/2019 10:34)

Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tại xã Chế Là và xã Tả Nhìu (25/10/2019 15:42)

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sin Văn Đức kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho Cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo biên giới tại xã Nàn Sỉn (25/10/2019 15:24)

Lễ Tôn vinh Nhà nông xuất sắc huyện Xín Mần năm 2019 (22/10/2019 08:28)

Đại hội Hội Làm vườn huyện Xín Mần khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (21/10/2019 10:33)

Tổng kết Mô hình thâm canh tổng hợp giống lúa Già Dui (11/10/2019 15:11)

Thăm quan học tập thực tế tại huyện Quản Bạ và huyện Đồng Văn (07/10/2019 15:39)

Thêm 2 xã ở Xín Mần xuất hiện dịch tả lợn châu Phi (04/10/2019 09:38)

Đến Nấm Dẩn ngắm lúa vàng, bắt cá ruộng bậc thang (25/09/2019 15:44)

xem tiếp