Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2020

Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân xã Bản Ngò tổ chức Kỳ họp thứ XI (Bất thường)

07/02/2020 15:45

Ngày 07.02, Hội đồng nhân dân xã Bản Ngò tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ XI, khóa 19 (nhiệm kỳ 2016-2021). Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hạng Kháy Vần, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Xín Mần.

Hội đồng nhân dân xã Bản Ngò tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ XI, khóa 19 (nhiệm kỳ 2016-2021).

        Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã Bản Ngò thông qua các tờ trình gồm; Tờ trình về cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND xã đối với ông Vàng Văn Cương; Tờ trình bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Trần Đức Bảo, Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu ủy viên UBND xã đối với ông Triệu Vàn Chiêm.

        Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Hạng Kháy Vần, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Xín Mần, mong rằng các vị Đại biểu hội đồng nhân dân xã cần phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ sáng suốt lựa chọn để bầu các chức danh đã được phê chuẩn đảm bảo bầu trúng, đúng theo luật định, đồng chí cũng yêu cầu xã cần sớm kiện toàn các chức danh để từ đó tập trung lãnh, chỉ đao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao. Kết quả 100% số phiếu tán thành và bầu ông Trần Đức Bảo giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Bản Ngò; ông Triệu Vàn Chiêm giữ chức vụ Trưởng công an xã Bản Ngò khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021. 

 

Hồng Hải

Tin khác

Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại xã Nàn Ma (06/02/2020 09:27)

Thường trực HĐND huyện làm việc tại xã Bản Ngò (05/02/2020 15:24)

Kỳ họp thứ XII Hội đồng nhân dân xã Trung Thịnh (17/01/2020 20:34)

Hội đồng nhân dân xã Bản Ngò tổ chức Kỳ họp thứ 10 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (15/01/2020 22:35)

Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Thèn Phàng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (15/01/2020 21:42)

Kỳ họp lần thứ XII - HĐND Xã Thu Tà nhiệm kỳ 2016- 2021 (08/01/2020 20:33)

Kỳ họp lần thứ 13, HĐND Xã Tả Nhìu (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) (07/01/2020 09:56)

HĐND huyện Xín Mần tổ chức kỳ họp lần thứ 11 (21/12/2019 08:20)

Thường trực HĐND huyện Xín Mần kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, CCB nghèo tại xã Bản Ngò (10/12/2019 16:26)

HĐND huyện Xín Mần tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 tại xã Bản Díu (30/11/2019 18:00)

xem tiếp