Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2020

Hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ XII Hội đồng nhân dân xã Thèn Phàng

10/02/2020 20:21

Ngày 10.02, Hội đồng nhân dân xã Thèn Phàng tổ chức kỳ họp lần thứ XII (bất thường) khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021. Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Sin Văn Đức, Phó bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Vương Thị Nhung, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban dân vận huyện ủy.

Hội đồng nhân dân xã Thèn Phàng tổ chức kỳ họp lần thứ XII (bất thường) khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021.

        Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân xã Thèn Phàng sẽ thông qua các tờ trình gồm; Tờ trình về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Thèn Phàng đối với ông Nùng Tờ Lương, do nghỉ chế độ; Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND xã đối với ông Nùng Tờ Lương, nguyên Bí thư đảng ủy xã; Tờ trình bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với ông Thàng Xuân Cường, Phó bí thư Thường trực đảng ủy, Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu ủy viên UBND xã đối với ông Thẩm Quang Vịnh, trưởng công an xã.

        Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Sin Văn Đức, Phó bí thư Thường trực huyện ủy Xín Mần, mong các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân xã cần phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu các chức danh đã được phê chuẩn đảm bảo bầu trúng, đúng theo luật định, đồng chí cũng yêu cầu xã cần sớm kiện toàn các chức danh để từ đó tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Kết quả 100% số phiếu tán thành và bầu ông Thàng Xuân Cường, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thèn Phàng; ông Thẩm Quang Vịnh giữ chức vụ Trưởng công an xã Thèn Phàng, khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021. 

Hồng Hải

Tin khác

Hội đồng nhân dân xã Bản Ngò tổ chức Kỳ họp thứ XI (Bất thường) (07/02/2020 15:45)

Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại xã Nàn Ma (06/02/2020 09:27)

Thường trực HĐND huyện làm việc tại xã Bản Ngò (05/02/2020 15:24)

Kỳ họp thứ XII Hội đồng nhân dân xã Trung Thịnh (17/01/2020 20:34)

Hội đồng nhân dân xã Bản Ngò tổ chức Kỳ họp thứ 10 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (15/01/2020 22:35)

Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Thèn Phàng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (15/01/2020 21:42)

Kỳ họp lần thứ XII - HĐND Xã Thu Tà nhiệm kỳ 2016- 2021 (08/01/2020 20:33)

Kỳ họp lần thứ 13, HĐND Xã Tả Nhìu (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) (07/01/2020 09:56)

HĐND huyện Xín Mần tổ chức kỳ họp lần thứ 11 (21/12/2019 08:20)

Thường trực HĐND huyện Xín Mần kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, CCB nghèo tại xã Bản Ngò (10/12/2019 16:26)

xem tiếp