Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2020

Hội đồng nhân dân

HĐND xã Trung Thịnh tổ chức kỳ họp thứ 13

14/02/2020 08:14

Ngày 13.02, HĐND xã Trung Thịnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (Bất thường) nhằm bàn các giải pháp thực hiện Nghị quyết điều chỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020. Tới dự kỳ họp có đồng chí Vũ Minh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND xã Trung Thịnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

        Tại Kỳ họp đã thông qua các tờ trình của HĐND, UBND xã Trung Thịnh gồm: tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020; tờ trình về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách; tờ trình điều chỉnh về kinh phí hoạt động HĐND, điều chỉnh chương trình giám sát của HĐND và điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2020. Cũng tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND. Kỳ họp thứ 13 HĐND xã Trung Thịnh cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận đưa ra các giải pháp về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết; đồng thời biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng trong kỳ họp với 100% đại biểu tán thành.

        Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Minh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh là xã mới sáp nhập do đó sẽ phải điều chỉnh các chỉ tiêu Nghị Quyết thay thế Nghị Quyết trước kia đã ban hành. Do đó, đồng chí  yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận bàn các giải pháp để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị Quyết mới; Tiếp tục ổn định duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nhân dân, chăm lo đến các hoạt động văn hóa xã hội.

        Tại kỳ họp cũng đã tiến hành các thủ tục bỏ phiếu bầu ủy viên UBND xã Trung Thịnh đối với ông Nguyễn Phúc Yên, Trưởng Công an xã Trung Thịnh với 100% số phiếu tán thành. 

Cao Cường

Tin khác

Kỳ họp thứ XII Hội đồng nhân dân xã Thèn Phàng (10/02/2020 20:21)

Hội đồng nhân dân xã Bản Ngò tổ chức Kỳ họp thứ XI (Bất thường) (07/02/2020 15:45)

Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại xã Nàn Ma (06/02/2020 09:27)

Thường trực HĐND huyện làm việc tại xã Bản Ngò (05/02/2020 15:24)

Kỳ họp thứ XII Hội đồng nhân dân xã Trung Thịnh (17/01/2020 20:34)

Hội đồng nhân dân xã Bản Ngò tổ chức Kỳ họp thứ 10 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (15/01/2020 22:35)

Kỳ họp thứ 11 HĐND xã Thèn Phàng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (15/01/2020 21:42)

Kỳ họp lần thứ XII - HĐND Xã Thu Tà nhiệm kỳ 2016- 2021 (08/01/2020 20:33)

Kỳ họp lần thứ 13, HĐND Xã Tả Nhìu (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) (07/01/2020 09:56)

HĐND huyện Xín Mần tổ chức kỳ họp lần thứ 11 (21/12/2019 08:20)

xem tiếp