Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2020

Thường trực Huyện ủy

Thường trực Huyện ủy Xín Mần

26/06/2014 16:52

1. Đồng chí Vàng Seo Cón - Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy Xín Mần.

                Điện thoại: 0912439577

Email: vscon.xm@hagiang.gov.vn
 
2.  Đồng chí Sin Văn Đức - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Điện thoại: 0915505245
Email: svduc
.xm@hagiang.gov.vn

 

BBT-TTĐT Xín Mần