Thứ hai, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2020

Ban quản lsy các dự án đầu tư và xây dựng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xín Mần

07/07/2014 14:23

 

     

          1. Ông: Trần Trung Kiên  - Phó Giám Đốc

              SĐT: 091327349813

              Email: ttkien.xm@hagiang.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:


        Quản lý các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án và nhiệm vụ chủ nhiệm điều hành dự án theo quy định hiện hành; tổ chức thực hiện một số hoạt động tư vấn xây dựng khác thông qua các hợp đồng kinh tế.
         * Các nhiệm vụ chủ yếu trong quá trình quản lý điều hành dự án:
        - Tổ chức lựa chọn tư vấn làm nhiệm vụ điều tra, khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình.
         - Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
         - Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình.
        - Ký hợp đồng kinh tế về khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị....
        - Giám sát kỹ thuật thi công xây lắp công trình xây dựng.

 

 

BBT-TTĐT Xín Mần