Thứ năm, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2020

Phòng LĐ TB&XH

Phòng Lao động TB&XH Xín Mần

04/07/2014 11:24

1. Ông: Trần Xuân Tĩnh - Trưởng phòng
           Điện thoại:  0912698014
           Email: txtinh.xm@hagiang.gov.vn 
 
1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó phòng
           Điện thoại:  0972428289
           Email: nttthuy.xm@hagiang.gov.vn 


 

BBT-TTĐT Xín Mần