Thứ năm, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2020

Tòa án nhân dân

Tòa Án Nhân Nhân

07/07/2014 15:12

 Tòa Án Nhân Nhân

Địa chỉ mail: tand.xm@hagiang.gov.vn

SĐT: 02193836115

 

      1. Ông: Lù Quang Minh - Chánh Án Tòa Án Nhân Dân

           SĐT: 0915620962

          Địa chỉ mail: lqminh.xm@hagiang.gov.vn