Thứ năm, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2020

Ban chỉ huy quân sự huyện

Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện

07/07/2014 15:17

 Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện

 Địa chỉ mail: bchqs.xm@hagiang.gov.vn

 

     1. Ông: Trần Văn Chiến - Chỉ huy trưởng  Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện

         SĐT: 0946348451