Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2020

Đồn biên phòng Xín Mần

Đồn Biên Phòng 219

07/07/2014 15:20

  Đồn Biên Phòng 219

 Địa chỉ mail: dbp219.xm@hagiang.gov.vn

 

 1. Ông: Trần Văn Thiện                                      - Đồn trưởng Đồn Biên Phòng 219

  Địa chỉ mail: tvthien.xm@hagiang.gov.vn                       - SĐT: 01635401480