Thứ năm, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2020

Bệnh viện đa khoa Nà Chì

Bệnh Viện Đa Khoa Nà Chì

07/07/2014 15:44

  Bệnh Viện Đa Khoa Nà Chì

 Địa chỉ mail: bvdknc.xm@hagiang.gov.vn                                       

 

 1. Ông: Cháng Đức Kim                                                               - Giám Đốc

  Địa chỉ mail: cdkim.xm@hagiang.gov.vn                                   - SĐT: 0977625412