Ứng dụng CNTT và CQĐT

BC: Tình hình hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ chế "Một cửa" 7 tháng đầu năm 2019 huyện Xín Mần

15/08/2019 00:00 457 lượt xem

 Xem tại đây: c/document_library/get_file 


Tin khác

Liên kết website