Xây dựng cơ bản
 • Đoàn công tác liên Sở kiểm tra tại huyện Xín Mần
  Đoàn công tác liên Sở kiểm tra tại huyện Xín Mần
 • Lễ khởi công xây dựng Cầu Nậm Phàng xã Bản Ngò
  Lễ khởi công xây dựng Cầu Nậm Phàng xã Bản Ngò
 • Hội đồng nhân dân huyện giám sát tại xã Trung Thịnh
  Hội đồng nhân dân huyện giám sát tại xã Trung Thịnh
 • Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang kiểm tra các công trình dự án tại Xín Mần
  Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang kiểm tra các công trình dự án tại Xín Mần
 • Khởi công xây dựng điểm Trường Nàng Cút, xã Thu Tà
  Khởi công xây dựng điểm Trường Nàng Cút, xã Thu Tà
 • Khởi công xây dựng
  Khởi công xây dựng "Trường đẹp cho em" tại xã Thu Tà
 • Huyện Xín Mần họp rà soát, kiểm tra nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2021 – 2025
  Huyện Xín Mần họp rà soát, kiểm tra nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2021 – 2025
 • Hội nghị tư vấn lấy ý kiến mở rộng quy hoạch trung tâm xã Nà Chì
  Hội nghị tư vấn lấy ý kiến mở rộng quy hoạch trung tâm xã Nà Chì
 • Lễ bàn giao cầu dân sinh xã Cốc Rế huyện Xín Mần
  Lễ bàn giao cầu dân sinh xã Cốc Rế huyện Xín Mần
 • Tổ Đại biểu số 3 HĐND huyện Xín Mần giám sát kết quả thực hiện quy tụ dân cư tại xã Bản Ngò và TT Cốc Pài
  Tổ Đại biểu số 3 HĐND huyện Xín Mần giám sát kết quả thực hiện quy tụ dân cư tại xã Bản Ngò và TT Cốc Pài
 • Phó Bí thư Thường trực huyện Xín Mần làm việc tại xã Nàn Xỉn
  Phó Bí thư Thường trực huyện Xín Mần làm việc tại xã Nàn Xỉn
 • Hội đồng nhân dân huyện Xín Mần, kiểm tra giám sát tại xã Thèn Phàng
  Hội đồng nhân dân huyện Xín Mần, kiểm tra giám sát tại xã Thèn Phàng
 • UBND huyện Xín Mần tổ chức họp bàn công tác chỉnh trang đô thị
  UBND huyện Xín Mần tổ chức họp bàn công tác chỉnh trang đô thị
 • Thị trấn Cốc Pài chỉnh trang đô thị
  Thị trấn Cốc Pài chỉnh trang đô thị
 • Khánh thành Điểm trường Mầm non Súng Sảng - Thị trấn Cốc Pài
  Khánh thành Điểm trường Mầm non Súng Sảng - Thị trấn Cốc Pài
 • Chủ tịch UBND huyện kiểm tra cơ sở vật chất tại trường Tiểu học xã Nà Trì
  Chủ tịch UBND huyện kiểm tra cơ sở vật chất tại trường Tiểu học xã Nà Trì
 • Bàn giao điểm trường thôn Nậm Cương xã Quảng Nguyên
  Bàn giao điểm trường thôn Nậm Cương xã Quảng Nguyên
 • Báo cáo Đánh giá khả năng phát triển thị tứ trung tâm các xã trên địa bàn huyện Xín Mần
  Báo cáo Đánh giá khả năng phát triển thị tứ trung tâm các xã trên địa bàn huyện Xín Mần
 • Khởi công Điểm trường Tiểu học - Mầm non thôn Dì Thàng xã Chế Là
  Khởi công Điểm trường Tiểu học - Mầm non thôn Dì Thàng xã Chế Là
 • Lễ Khởi công Điểm trường Xín Thèn xã Thèn Phàng
  Lễ Khởi công Điểm trường Xín Thèn xã Thèn Phàng
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 32 results.

Liên kết website