Nông thôn mới
 • Xã Chế Là ra quân làm đường đại đoàn kết xây dựng nông thôn mới
  Xã Chế Là ra quân làm đường đại đoàn kết xây dựng nông thôn mới
 • Xã Tả nhìu chủ động, quyết tâm thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
  Xã Tả nhìu chủ động, quyết tâm thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
 • Khởi công Công trình đường giao thông nhóm hộ tại xã Thèn Phàng
  Khởi công Công trình đường giao thông nhóm hộ tại xã Thèn Phàng
 • Tổng kết khánh thành đường giao thông liên thôn tại Thôn Pố Cố, xã Thèn Phàng
  Tổng kết khánh thành đường giao thông liên thôn tại Thôn Pố Cố, xã Thèn Phàng
 • Xín Mần tập trung nâng cao tiêu chí thu nhập cho nhân dân
  Xín Mần tập trung nâng cao tiêu chí thu nhập cho nhân dân
 • Tả nhìu tập trung cứng hóa giao thông nông thôn
  Tả nhìu tập trung cứng hóa giao thông nông thôn
 • Xín Mần - Tập trung xây dựng Nông thôn mới
  Xín Mần - Tập trung xây dựng Nông thôn mới
 • Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển KT - XH
  Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển KT - XH
 • Xã Cốc Rế huyện Xín Mần ra quân làm đường xây dựng nông thôn mới
  Xã Cốc Rế huyện Xín Mần ra quân làm đường xây dựng nông thôn mới
 • Chung sức làm đường bê – tông nhóm hộ ở Xín Mần
  Chung sức làm đường bê – tông nhóm hộ ở Xín Mần
 • Bản Díu khánh thành công trình đường đại đoàn kết
  Bản Díu khánh thành công trình đường đại đoàn kết
 • Công an tỉnh Hà Giang hỗ trợ 120 tấn xi măng cho thị trấn Cốc Pài
  Công an tỉnh Hà Giang hỗ trợ 120 tấn xi măng cho thị trấn Cốc Pài
 • Xã Cốc Rế phát động cải tạo vườn tạp, xây dựng Nông thôn mới 2021
  Xã Cốc Rế phát động cải tạo vườn tạp, xây dựng Nông thôn mới 2021
 • Công bố quyết định công nhận xã Bản Ngò đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
  Công bố quyết định công nhận xã Bản Ngò đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
 • Hội nghị thẩm định xã Bản Ngò đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020
  Hội nghị thẩm định xã Bản Ngò đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020
 • Ngày hướng về cơ sở xây dựng nông thôn mới ở xã Bản Ngò
  Ngày hướng về cơ sở xây dựng nông thôn mới ở xã Bản Ngò
 • Xã Bản Ngò làm đường giao thông nông thôn
  Xã Bản Ngò làm đường giao thông nông thôn
 • Đoàn công tác số 07 huyện Xín Mần làm tại xã Bản Ngò
  Đoàn công tác số 07 huyện Xín Mần làm tại xã Bản Ngò
 • Xã Bản Díu thực hiện làm đường bê tông nông thôn
  Xã Bản Díu thực hiện làm đường bê tông nông thôn
 • Lãnh đạo huyện Xín Mần làm việc tại xã Xín Mần
  Lãnh đạo huyện Xín Mần làm việc tại xã Xín Mần

Liên kết website