Nông thôn mới
 • Xã Cốc Rế huyện Xín Mần ra quân làm đường xây dựng nông thôn mới
  Xã Cốc Rế huyện Xín Mần ra quân làm đường xây dựng nông thôn mới
 • Chung sức làm đường bê – tông nhóm hộ ở Xín Mần
  Chung sức làm đường bê – tông nhóm hộ ở Xín Mần
 • Bản Díu khánh thành công trình đường đại đoàn kết
  Bản Díu khánh thành công trình đường đại đoàn kết
 • Công an tỉnh Hà Giang hỗ trợ 120 tấn xi măng cho thị trấn Cốc Pài
  Công an tỉnh Hà Giang hỗ trợ 120 tấn xi măng cho thị trấn Cốc Pài
 • Xã Cốc Rế phát động cải tạo vườn tạp, xây dựng Nông thôn mới 2021
  Xã Cốc Rế phát động cải tạo vườn tạp, xây dựng Nông thôn mới 2021
 • Công bố quyết định công nhận xã Bản Ngò đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
  Công bố quyết định công nhận xã Bản Ngò đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
 • Hội nghị thẩm định xã Bản Ngò đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020
  Hội nghị thẩm định xã Bản Ngò đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020
 • Ngày hướng về cơ sở xây dựng nông thôn mới ở xã Bản Ngò
  Ngày hướng về cơ sở xây dựng nông thôn mới ở xã Bản Ngò
 • Xã Bản Ngò làm đường giao thông nông thôn
  Xã Bản Ngò làm đường giao thông nông thôn
 • Đoàn công tác số 07 huyện Xín Mần làm tại xã Bản Ngò
  Đoàn công tác số 07 huyện Xín Mần làm tại xã Bản Ngò
 • Xã Bản Díu thực hiện làm đường bê tông nông thôn
  Xã Bản Díu thực hiện làm đường bê tông nông thôn
 • Lãnh đạo huyện Xín Mần làm việc tại xã Xín Mần
  Lãnh đạo huyện Xín Mần làm việc tại xã Xín Mần
 • Phúc tra lại các xã đạt chuẩn Nông thôn mới
  Phúc tra lại các xã đạt chuẩn Nông thôn mới
 • Xín Mần giám sát chặt chẽ nguồn vốn thực hiện chương trình NTM
  Xín Mần giám sát chặt chẽ nguồn vốn thực hiện chương trình NTM
 • Thẩm tra kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới tại xã Bản Ngò
  Thẩm tra kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới tại xã Bản Ngò
 • Tuổi trẻ Xín Mần ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020
  Tuổi trẻ Xín Mần ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020
 • Hội nghị trực tuyến Giao ban tiến độ Chương trình xây dựng Nông thôn mới và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh
  Hội nghị trực tuyến Giao ban tiến độ Chương trình xây dựng Nông thôn mới và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh
 • Thẩm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại Xã Bản Ngò
  Thẩm tra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại Xã Bản Ngò
 • Hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hoá xã bản Ngò giai đoạn 2015 – 2020
  Hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hoá xã bản Ngò giai đoạn 2015 – 2020
 • Hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ triển khai thực hiện chính sách theo Nghị quyết 09 - HĐND tỉnh và chương trình OCOP
  Hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ triển khai thực hiện chính sách theo Nghị quyết 09 - HĐND tỉnh và chương trình OCOP

Liên kết website