Các đơn vị sự nghiệp
 • Bảo hiểm xã hội huyện Xín Mần
  Bảo hiểm xã hội huyện Xín Mần
 • Bệnh Viện Đa Khoa Nà Chì
  Bệnh Viện Đa Khoa Nà Chì
 • Trung tâm Dịch vụ công cộng môi trường và cấp thoát nước
  Trung tâm Dịch vụ công cộng môi trường và cấp thoát nước
 • Bệnh Viện Đa Khoa Huyện
  Bệnh Viện Đa Khoa Huyện
 • Trạm Khuyến nông huyện Xín Mần
  Trạm Khuyến nông huyện Xín Mần
 • Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Du lịch Xín Mần
  Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Du lịch Xín Mần
 • Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xín Mần
  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xín Mần
 • Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Xín Mần
  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Xín Mần

Liên kết website