Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số:170/QĐ-HĐND 01/10/2021 QĐ: Thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
01/10/2021 TB lịch tiếp công dân quý III/2021 của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xín Mần
Số: 210 /KH-UBND 24/09/2021 KH: Thu hút đầu tư huyện Xín Mần giai đoạn 2021 - 2025
Số: 1027/UBND-TNMT 23/09/2021 V/v đăng ký danh mục công trình Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Số:211/KH-UBND 28/09/2021 KH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
Số:57-TB/HU 28/09/2021 TB Kết luận của đồng chí Hoàng Nhị Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình cải tạo vườn tạp và Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Số: 1030/UBND-VH 28/09/2021 V/v Đăng ký tổ chức các hoạt động hưởng ứng chuỗi sự kiện kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang gắn với Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2021
Số: 95/CV -PNN 28/09/2021 V/v hướng dẫn công tác quản lý hồ sơ vay vốn thực hiện “ cải tạo vườn tạp” năm 2021 trên địa bàn huyện (Lần 1)
Số:209/KH-UBND 24/09/2021 KH: Tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điểu và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC
Số:5739/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ: Về việc trưng tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động “Luật Di sản, công tác quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa” toàn tỉnh năm 2021
Document Accordion

Liên kết website