Lịch công tác

Dự kiến lịch công tác các đồng chí Thường trực HĐND-UBND huyện Xín Mần tuần 48 năm 2019

25/11/2019 00:00 525 lượt xem

Thứ

Buổi

Thời gian

Nội dung

Thứ 2
(25/11/2019)

   Sáng

07:30

Thường trực HĐND: 03 đồng chí Thường trực HĐND tham gia duyệt báo cáo Chi bộ của các chi, Đảng bộ trực thuộc theo Kế hoạch

 

Thường trực UBND huyện: Đ/c Hoàng Nhị Sơn-CT.UBND và Đ/c Vũ Thị Hòa-PCT.UBND huyện duyệt BC chính trị ĐH các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (Cả ngày) từ ngày 25/12 đến 30/12/2019

   Chiều

13:30

Thường trực HĐND: 03 đồng chí Thường trực HĐND tham gia duyệt báo cáo Chi bộ của các chi, Đảng bộ trực thuộc theo Kế hoạch

Thứ 3
(26/11/2019)

   Sáng

07:30

Thường trực HĐND: 03 đồng chí Thường trực HĐND tham gia duyệt báo cáo Chi bộ của các chi, Đảng bộ trực thuộc theo Kế hoạch

 

Thường trực UBND huyện: Đ/c Hoàng Nhị Sơn-CT.UBND và Đ/c Vũ Thị Hòa-PCT.UBND huyện duyệt BC chính trị ĐH các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (Cả ngày) từ ngày 25/12 đến 30/12/2019

   Chiều

13:30

Thường trực HĐND: 03 đồng chí Thường trực HĐND tham gia duyệt báo cáo Chi bộ của các chi, Đảng bộ trực thuộc theo Kế hoạch

Thứ 4
(27/11/2019)

   Sáng

07:00

Thường trực UBND huyện: - Đ/c Hoàng Nhị Sơn-CT.UBND và Đ/c Vũ Thị Hòa-PCT.UBND huyện duyệt BC chính trị ĐH các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (Cả ngày) từ ngày 25/12 đến 30/12/2019 - Đc Bùi Minh Hiệu -PCT UBND họp BCĐ thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí XD NTM tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xín Mần năm 2019.

07:30

Thường trực HĐND: 03 đồng chí Thường trực HĐND tham gia duyệt báo cáo Chi bộ của các chi, Đảng bộ trực thuộc theo Kế hoạch

   Chiều

13:30

Thường trực UBND huyện: - Đc Hoàng Nhị Sơn-CT.UBND đi công tác xã Bản Díu; - Đc Vũ Thị Hòa-PCT.UBND duyệt BC chính trị đại hội các chi đảng bộ; - Đc Bùi Minh Hiệu - PCT UBND huyện làm việc tại cơ quan.

13:30

Thường trực HĐND: 03 đồng chí Thường trực HĐND tham gia duyệt báo cáo Chi bộ của các chi, Đảng bộ trực thuộc theo Kế hoạch

Thứ 5
(28/11/2019)

   Sáng

07:30

Thường trực HĐND: 03 đồng chí Thường trực HĐND tham gia duyệt báo cáo Chi bộ của các chi, Đảng bộ trực thuộc theo Kế hoạch

07:30

Thường trực UBND huyện: - Đ/c Hoàng Nhị Sơn-CT.UBND và Đ/c Vũ Thị Hòa-PCT.UBND huyện duyệt BC chính trị ĐH các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy từ ngày 25/12 đến 30/12/2019; - Đc Vũ Thị Hòa-PCT.UBND kết hợp làm việc với đoàn kiểm tra Cục dự trữ Gạo quốc gia tại huyện (cả ngày); - Đc Bùi Minh Hiệu - PCT UBND huyện, làm việc tại cơ quan (cả ngày).

   Chiều

13:30

Thường trực HĐND: 03 đồng chí Thường trực HĐND tham gia duyệt báo cáo Chi bộ của các chi, Đảng bộ trực thuộc theo Kế hoạch

 

Thường trực UBND huyện: - Đ/c Hoàng Nhị Sơn-CT.UBND đi huyện Hoàng Su Phì dự tổng kết các huyện 30a năm 2019; - Đ/c Vũ Thị Hòa-PCT.UBND huyện chủ trì họp BCH Đảng bộ VP - Đc Bùi Minh Hiệu-PCT.UBND đi HG làm việc với sở XD V/v thẩm định công trình đường Ngán Chiên-Cốc rế

Thứ 6
(29/11/2019)

   Sáng

07:30

Thường trực HĐND: - Đ/c Hạng Kháy Vần - CT HĐND huyện đi TXCT tại xã Nàn Xỉn (cả ngày) - Đ/c Vũ Minh Hùng, Vương Thị Lan - PCT HĐND huyện tham gia duyệt báo cáo Chi bộ của các chi, Đảng bộ trực thuộc theo Kế hoạch

 

Thường trực UBND huyện: - Đ/c Hoàng Nhị Sơn-CT.UBND dự tổng kết năm 2019 các huyện 30a tại Hoàng Su Phì (Cả ngày); - Đ/c Vũ Thị Hòa-PCT.UBND huyện duyệt BC chính trị ĐH các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (Cả ngày) từ ngày - Đc Bùi Minh Hiệu - PCT UBND huyện làm việc với Sở XD thẩm định chuẩn bị quyết toán CT đường Ngán Chiên-Cốc Rế (cả ngày)

   Chiều

13:30

Thường trực HĐND: Đ/c Hạng Kháy Vần - CT HĐND huyện đi kiểm tra cơ sở, Đ/c Vũ Minh Hùng, Vương Thị Lan - PCT HĐND huyện tham gia duyệt báo cáo Chi bộ của các chi, Đảng bộ trực thuộc theo Kế hoạch


Tin khác

Liên kết website