QĐ: Thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Ký hiệu văn bản Số:170/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 01/10/2021
Người ký Hạng Kháy Vần
Trích yếu QĐ: Thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Cơ quan ban hành HĐND huyện Xín Mần
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hoạt Động HĐND
Tệp đính kèm
Document Accordion

Liên kết website