Hiệu quả từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách

Hội nghị tổng kết hoạt động Ban đại diện HĐQT-NHCSXH năm 2018

26/01/2019 00:00 168 lượt xem

Ngày 24.01, Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT-NHCSXH) huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng năm 2018 và phương hướng năm 2019. Đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện Xín Mần chủ trì hội nghị.

         Năm 2018 Ban đại diện huyện đã chú trọng thực hiện lồng ghép hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội với thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Hoạt động ngân hàng CSXH đạt kết quả cao với 100% các chỉ tiêu kế hoạch giao hoàn thành đúng tiến độ, đúng quy định của Nhà nước, quy trình nghiệp vụ cho vay của ngành. Hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn huyện có tăng trưởng dư nợ đạt trên 8%. Tổng nguồn vốn thực hiện trong năm 2018 là hơn 275 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt trên 58 tỷ đồng; tổng dư nợ là gần 260 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tạo lập nguồn vốn giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao điều kiện sống, giúp cho các đối tượng chính sách đươc vay vốn với số tiền hơn 78 tỷ đồng. Trong đó đã cho vay được 664 lượt hộ nghèo, 170 lượt hộ cận nghèo, gần 200 lượt hộ mới thoát nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh với mục đích thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

          Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện Xín Mần đã đề nghị trong thời gian tới Ban đại diện huyện và NHCSXH huyện Xín Mần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại xã, trong đó chú trọng tới việc sử dụng công nghệ thông tin, mở tài khoản tiết kiệm; phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 10%…Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại các xã, thị trấn; tổ chức an toàn phiên giao dịch tại xã của ngân hàng CSXH; thực hiện tốt hoạt động ủy thác cho vay; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện; tiếp tục duy trì và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Ban đại diện huyện đã đề ra trong năm 2019. Đồng thời có biện pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Bản Ngò.

         Nhân dịp này đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện Xín Mần đã trao giấy khen cho 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Ban đại diện HĐQT-NHCSXH năm 2018. 


Tin khác

Liên kết website