Hiệu quả từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách

Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị

18/10/2016 00:00 179 lượt xem

Ngày 17/10/2016, Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 và triển khai nghị định 100 của Chính phủ về cho vay để mua, thuê nhà ở xã hội; quyết định cho vay đối với học sinh, sinh viên Y khoa. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh. Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh.

         Tại điểm cầu Xín Mần có đồng chí bùi minh Hiệu, phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị 19 xã, thị trấn. Trong 9 tháng năm 2016, doanh số cho vay đạt gần 560 tỷ đồng, với hơn 20.000 lượt hộ vay vốn, tập trung vào lĩnh vực cho vay hộ nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Tổng dư nợ đạt hơn 2.100 tỷ đồng/94.000 khách hàng, tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10%. Nợ quá hạn và nợ khoanh là hơn 26 tỷ đồng, chiếm 1,22% so với tổng dư nợ; tỷ lệ giảm 0,64%. Toàn tỉnh hiện có gần 2.900 tổ tiết kiệm vay vốn, giảm 60 tổ so với đầu năm. Tăng trưởng dư nợ từ 6% lên 8%; nợ quá hạn giảm từ 0,39% xuống còn 0,36%; Nợ khoanh giảm hơn 2.000 tỷ đồng. Hội nghị cũng đã thông qua nghị định số 100 của Chính Phủ về cho vay để mua, thuê nhà ở xã hội và quyết định cho vay đối với học sinh, sinh viên Y khoa.Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu đến hết năm 2016 giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,3% tổng dư nợ; tiếp tục giảm tỷ lệ nợ khoanh xuống dưới 0,8% tổng dư nợ. Hoàn thành 100%  kế hoạch thu lãi năm 2016.

          Kết luận hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, đề nghị: Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của NHCSXH và việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Giao cho sở tài chính hoàn thiện việc chuyển nguồn vốn ủy thác bổ sung của năm 2016 sang NHCSXH theo quyết định 1919 của UBND tỉnh, để kịp thời triển khai cho vay đến đối tượng thụ hưởng, xong trước ngày 31/10. Đối với 9/11 huyện thành phố chưa bố trí đủ nguồn vốn ủy thác, tiếp tục tham mưu chuyển đủ vốn theo nghị quyết Ban đại diện NHCSXH tỉnh. Tập trung chỉ đạo giải ngân đối với nguồn vốn còn tồn đọng. Đối với Liên minh HTX kết hợp với NHCSXH rà soát nhu cầu vay vốn của các HTX trên địa bàn để giải ngân cho vay. Tập trung phân tích và có giải pháp thu hồi những món nợ đến hạn trong quý 4 năm 2016. Đối với những món nợ khoanh đủ điều kiện để xóa nợ, NHCSXH phối hợp với các ngành liên quan lập hồ sơ đề nghị xóa nợ trình NHCSXH Trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể cần tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tín dụng tiết kiệm... để người dân thuộc đối tượng được thụ hưởng các chính sách tín dụng của Nhà nước./. 


Tin khác

Liên kết website