Chương trình mục tiêu quốc gia

BC: Kết quả giải ngân, đề xuất chuyển nguồn năm 2022, 2023 và đề xuất điều chỉnh nguồn vốn năm 2024, 2025 thuộc CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN (Phát hành lại do nhầm số/kí hiệu)

26/03/2024 14:38 35 lượt xem

BC: Kết quả giải ngân, đề xuất chuyển nguồn năm 2022, 2023 và đề xuất điều chỉnh nguồn vốn năm 2024, 2025 thuộc CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN (Phát hành lại do nhầm số/kí hiệu)


Tin khác

Liên kết website